Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรม/โครงการ     
  ข่าวประกาศ     
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 61)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 43)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ) (อ่าน 23)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.โท 2/2562 (อ่าน 52)
  ราชพฤกษ์สาร

 


 

งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร Administration and Planning Affairs, Faculty of Agricultural Technology
งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์